Bezujmy.eu

VYMŮŽEME PRO VÁS MAXIMUM

Způsobil Vám někdo újmu na zdraví?
Byli jste účastníkem dopravní nehody se zraněním?
Utrpěli jste pracovní nebo jiný úraz?

V tom případě Vám vznikla NEMAJETKOVÁ ÚJMA a máte nárok na vysoké finanční odškodnění, které pro Vás vymůžeme včetně případné HMOTNÉ ŠKODY v maximální možné výši.

   Jestliže Vám bylo kýmkoliv způsobeno zranění, a to nejběžněji při dopravní nehodě, máte nárok na odčinění veškeré nemajetkové újmy vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním viníka, a to v nemalých peněžitých částkách. Spolupracujeme s těmi nejlepšími advokáty a soudními znalci v oboru lékařství, takže pro Vás vymůžeme maximum. 

   VÁŠ PŘÍPAD POSOUDÍME ZCELA ZDARMA a v rámci bezplatné konzultace projednáme další postup a Vy se již dál nemusíte ničím zabývat. Nám připadne pouze odměna až z konečné vymožené částky, v maximální výši 20% dle výše vymáhaného plnění. Nezaplatíte tedy nic, dokud nebudete mít své peníze na účtě.

   Neváhejte nás bezplatně kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo rovnou nahlaste vzniklou újmu, případně hmotnou škodu ON-LINE.