Patříme mezi dynamicky se rozvíjející advokátní kanceláře s celostátní působností se sídlem v Olomouci. Mezi naše přednosti patří zejména skvělá znalost moderního, neustále se rozvíjejícího práva za současné výborné orientace v předpisech minulých. To nám umožňuje zaujmout nad danou situací ucelený pohled a vyvodit komplexní právní závěr. K zájmům každého klienta přistupujeme individuálně, lidsky při zachování profesních a etických standardů daných právními předpisy za rozumnou cenu. Naší specializací je právě vymáhání nemajetkové újmy způsobené poškozením zdraví nebo úmrtím v souvislosti s dopravními nehodami. Spolupracujeme s těmi nejlepšími advokáty a soudními znalci, takže pro Vás vždy vymůžeme maximum. Nezáleží na tom, kde se zrovna nacházíte, efektivně působíme v rámci celé ČR. Naše advokátní kancelář je Vaší nejdostupnější cestou ke spravedlnosti.


    JUDr. Lumír Caletka

   V roce 2011 zakončil studium v rámci studijního oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze diplomovou prací na téma Právo na život a trest smrti se studijním průměrem za období celého studia 1,91 a obdržel titul Mgr. V roce 2017 absolvoval rigorózní studium taktéž na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na základě kterého dosáhl titulu JUDr.

   Již v průběhu studia se věnoval právní výpomoci v několika renomovaných advokátních kancelářích a obchodních společnostech v Praze. Po dokončení studia vykonával rozmanitou koncipientskou praxi, kde řešil různorodé případy ze všech právních odvětví se specializací zejména na občanské, obchodní a trestní právo. Následně v roce 2017 složil v rámci České advokátní komory advokátní zkoušku S PROSPĚCHOVÝM STUPNĚM VÝTEČNĚ a stal se tak zakladatelem advokátní kanceláře s generální praxí.

   V roce 2019 byl zařazen do Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky nakladatelství British Publishing House LTD, jako česká osobnost, která se mimo jiné významným způsobem zasloužila o boj za práva poškozených v trestním řízení a náhradu nemajetkové újmy jim způsobené a hájení práv věřitelů v občanskoprávním řízení.

   Životní krédo: "Plynutí času je jedinou jasnou spravedlností, jinak žijeme ve světě, kde se musí i spravedlnost dokazovat a když dva dělají totéž, nemusí to být vždy totéž."