Vznikla Vám nemajetková újma?

Byli jste účastníkem dopravní nehody se zraněním?

Stali jste se příbuzným pozůstalým po dopravní nehodě s úmrtím?


V tom případě vymůžeme Vaše nároky v maximální možné výši, a to:

Veškeré přímé náklady,

které Vám v příčinné souvislosti s nehodou vznikly a které jste museli uhradit.

Odčinění duševních útrap,

spojených se ztrátou osoby blízké (průměrně oceňované částkou 750.000,- Kč/osoba).

Bolestné,

jehož funkcí je plné vyvážení vytrpěných bolestí oceněné nemalou peněžitou částkou. 

Ztížení společenského uplatnění,

které je v penězích vyjádřené nahrazení překážky, jež Vám ztížila realizovat se v životě.

Veškeré náklady spojené s léčením,

tedy vynaložené náklady na Vaše uzdravení (např. doplatky léků, cestovné, ...).

Ztrátu na výdělku,

jak po dobu tak po skončení pracovní neschopnosti, která Vám vznikla v souvislosti s nehodou.


  • kompletní právní zastoupení poškozeného, případně pozůstalých v rámci dopravních nehod
  • jednání s viníkem nehody
  • jednání s pojišťovnami v rámci povinného ručení
  • zastoupení v trestním i v občanskoprávním řízení
  • kompletní vymáhání velice vysokých částek v rámci těchto nároků
  • nám nezaplatíte nic, dokud nebudete mít vymožené odškodnění na účtu