Vznikla Vám nemajetková újma? Byli jste účastníkem dopravní nehody se zraněním? Utrpěli jste pracovní úraz? 

V tom případě vymůžeme Vaše nároky v maximální možné výši, a to:

Bolestné,

jehož funkcí je plné vyvážení vytrpěných bolestí oceněné nemalou peněžitou částkou.

Ztrátu na výdělku,

jak po dobu pracovní neschopnosti, tak po skončení pracovní neschopnosti.

Ztížení společenského uplatnění,

které je nahrazením překážky, jež Vám ztížila nebo znemožnila realizovat se v soukromém nebo profesním životě vysokou peněžitou částkou.

Veškeré náklady spojené s léčením,

ukládající povinnost škůdci nahradit Vám veškeré vynaložené náklady spojené s léčením (např. doplatky léků, cestovné, ...).